Privacy verklaring

Privacyverklaring Budoschool Anjin Ryu

De privacy van onze cliënten is voor ons erg belangrijk. We hebben dan ook hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 van kracht.

We hebben ons privacy beleid bijgewerkt om je meer inzicht te kunnen geven in de manier waarop we je persoonlijke gegevens verwerken.

De gegevens die wij verzamelen zijn van jou en daarom willen we onze cliënten laten weten dat Anjin Ryu hier uiterst zorgvuldig mee omgaat. Wij doen dan ook onze uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo veilig mogelijk zijn en dat uw privacy geborgd is.

Budoschool Anjin Ryu, gevestigd aan Vincent van Goghplein 15 4872 BA Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Budoschool Anjin Ryu
Vincent van Goghplein 15, 4872 BA Etten-Leur
M: +31641368879
E: info@anjinryu.nl
W: https://www.anjinryu.nl

Marc Schipperen is de Functionaris Gegevensbescherming van Budoschool Anjin Ryu. Hij is te bereiken via info@anjinryu.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Budoschool Anjin Ryu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anjinryu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Budoschool Anjin Ryu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Budoschool Anjin Ryu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Budoschool Anjin Ryu neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Budoschool Anjin Ryu) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Budoschool Anjin Ryu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Contact opnemen via mail/website:
  Op het moment dat je contact opneemt met Budoschool Anjin Ryu via mail/websiteformulier, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • Analytics:
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Budoschool Anjin Ryu verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, dienen te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Budoschool Anjin Ryu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen. U krijgt dan een overzicht van uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@anjinryu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Budoschool Anjin Ryu zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Budoschool Anjin Ryu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Budoschool Anjin Ryu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@anjinryu.nl.

 

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met ons.

Budoschool Anjin Ryu
Vincent van Goghplein 15
4872 BA Etten-Leur
+31 (0) 641 368 879
info@anjinryu.nl

Privacy verklaring downloaden

Met de knop hieronder kunt u deze privacy verklaring downloaden als PDF-bestand.

Vincent van Goghplein 15
4872 BA    Etten Leur

+31 (0)6 41 36 88 79
info@anjinryu.nl

Bel mij terug

AANGESLOTEN BIJ

© 2024 Anjin Ryu

Design door Visual4All